Onderzoek

Anne Goossensen (1966) is ‘kwaliteit van zorg’ onderzoeker en werkt aan kwaliteitsinstrumenten die relaties in de zorg evalueren. Ze bekleedt de leerstoel Informele zorg & Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Haar projecten, boeken en artikelen adresseren humanisering van de zorg, compassie en ervaren waardigheid. Bijzondere aandacht bestaat daarbij voor mensen in de laatste levensfase en vrijwilligers die hen ondersteunen.