Anne Goossensen

Welkom

Anne Goossensen (1966) is ‘kwaliteit van zorg’ onderzoeker vanuit zorgethisch perspectief (zorgethiek.nu) en bekleedt naast de bijzondere leerstoel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg een leerstoel Informele zorg en Zorgethiek, beide aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Haar projecten, boeken en artikelen bevorderen humanisering van de zorg. Projecten bestaan uit het doorontwikkelen van concepten en meetmethoden die registreren in hoeverre mensen zich ‘gezien’ voelen, erkenning ervaren, of aandacht ervaren voor hun (existentiële) moeites in zorgsituaties. Bijzondere aandacht bestaat daarbij voor mensen in de laatste levensfase en vrijwilligers die hen ondersteunen.

Onderzoekspublicaties: Researchgate, profiel Anne Goossensen

EAPC White Paper on volunteering: www.eapcnet.wordpress.com


Kijken & luisteren: staatssecretaris spreekt over leerstoel VPTZ & Anne Goossensen

Audiocollege 'Hoe kan ik zorgen'. Luister hier naar een podcast ingesproken door prof.dr. Anne Goossensen in de UvH/Human reeks 'Hoe kan ik zorgen?': www.human.nl

‘Schetsen van mismatch’ online: Anne Goossensen (red.) Schetsen van mismatch. Een zorgethische visie op evaluatie onderzoek. Utrecht: Movisie. Te downloaden via: www.movisie.nl