Lezingen

2017

- Werkconferentie Agora spirituele zorg. Presentatie Dorst of Doodsangst, observarie methodiek vrijwilligers, juni 2017. Zie youtube filmpje.
- Graduate School Bijeenkomst ‘Engrossment als threshold concept in de zorgethiek’, introductie en chair. Universiteit voor Humanistiek, januari 2017.
- Hogeschool Zuyd, Over zorgzaamheid en warme zorg - verhalen en begrippen. Lezing op symposium, februari 2017.
- NOV [Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk], Presentatie over de waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg, februari 2017.
- Lezing bijeenkomst Leendert Vriel Stichting, Omgaan met kwetsbaarheid; over levensvragen & zingeving. En workshop over ‘Dorst of doodsangst’, middagbijeenkomst, april 2017.
- Kwaliteit, zorgethiek en patiëntgerichtheid 2.0. Opleiding Kwaliteitsfunctionaris (OKF). Woudschoten, april 2017.
- College University College Roosevelt, Middelburg, Improving health & quality of life in (palliative) care, april 2017.
- Inspirerend besturen in de zorg. Vrouwen & zorg: innovatie vanuit zorgethisch perspectief. Bohn Stafleu & Lochem, Woudschoten, mei 2017.
- Poster voor EAPC meeting. Hospice satisfaction data from The Netherlands; how to evaluate care offered by volunteers? Manon Notenboon & Anne Goossensen, Madrid 2017. Poster Evaluation
- Workshop Cordaan, Amsterdam. Relatiegericht werken en andere zorgethische inzichten. Juni 2017.
- Symposium RSZK Zorgprofessionals, Hospice Bladel, ‘Praten over sterven…’ van instrumenteel naar existentieel. Juni 2017.
- Presentatie op aftrapbijeenkomst E-learning module ‘Dorst of doodsangst’, Universiteit voor Humanistiek, juni 2017.

2016

- Lezing op symposium Hospice Dronten, oktober 2016
- Lezing op bijeenkomst ‘Dag van de palliatieve zorg’, Hospice Midden Holland. Agnietenkapel, Gouda, oktober 2016
- Presentatie Inspiratiedag VPTZ Nederland, Amersfoort, oktober 2016
- Presentatie 2e Hospicezorg congres, Ede, oktober 2016
- Bijdrage Masterclass CMDZ, ‘Grenzen aan zorg’, Putten, oktober 2016
- Platform Humanisering van de ouderenzorg, Touch Point interview & kwaliteit van zorg, september 2016
- Lezing op symposium 10 jaar Hospice de Cocon, te Cuijk, juni 2016
- Improving sensitivity of volunteers in palliative care for patients’ spiritual stress. Poster for EAPC meeting, Dublin 2016. Poster Spirituality
- Grasping or letting go? Reflections on 'inner space' of patiënts in palliative care. Poster for EAPC meeting, Dublin 2016. Poster Grasping
- The art of connecting. Key note lezing op Harm Reductie congres, mei 2016, Utrecht.
- Kwaliteit, zorgethiek & patiëntgerichtheid 2.0. Lezing opleiding Kwaliteitsfunctionaris OKF, dagdeel over zorgethische perspectieven op kwaliteit van zorg, mei 2016
- Gastcolleges Hogeschool Leiden, SPH opleiding Anton Constandse, voorjaar 2016.

2015

- 'Kwaliteit van de behandelrelatie: zien en gezien worden'. Lezing op NAE-dag (eetstoornissen), de Meervaart, november 2015.
- Lezing over eenzaamheid bij de Week van de Aandacht, Sigma, Nijkerk, september 2015
- Presentatie en dialoog op regionale bijeenkomst VPTZ Arnhem, november 2015
- Presentatie en dialoog op regionale bijeenkomst VPTZ Rotterdam, november 2015
- Presentatie en dialoog op regionale bijeenkomst VPTZ Eindhoven, november 2015
- Presentatie en dialoog op regionale bijeenkomst VPTZ Amsterdam, november 2105
- Presentatie en dialoog op regionale bijeenkomst VPTZ Drachten, november 2015
- Gastcolleges Hogeschool Leiden, opleiding Anton Constandse
- Poster presentatie EAPC palliatieve zorg congres over VPTZ brievenonderzoek, Denemarken, mei 2015
- Workshop Hogeschool Den Haag, FNV congres verzorgenden en ethiek, mei 2015
- CBO opleiding Kwaliteitsfunctionaris OKF, dagdeel over zorgethische perspectieven op kwaliteit van zorg, mei 2015
- Presentatie post-EAPC congres EUR, over vrijwilligers in de palliatieve zorg, juni 2015

2014

- Hogeschool Leiden, openingscollege Anton Constandse, januari 2014
- Nieuwjaarslezing Ondersteuningsbureau Patiënten organisaties, HOB, Amersfoort, januari 2014
- CBO opleiding Kwaliteitsfunctionaris OKF, dagdeel over zachte aspecten van kwaliteit, april 2014
- Begeleiding zorgethisch beraad Nico Adriaans Stichting, voorjaar 2014
- Lezing voor symposium middenkader van Aveleijn, De Lutte, april 2014
- Bijdragen aan symposium over Existentiële eenzaamheid: ‘Samen eenzaamheid ervaren’ & ‘Column over Sylvia Plath’, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, maart 2014
- Lezing op de landelijke beleidsdag van VPTZ ‘De waarde van vrijwilligers aan het einde van het leven’, Driebergen, mei 2014
- Lezing netwerkbijeenkomst van Coalitie Erbij, Utrecht, mei 2014
- Presentatie bij boekuitreiking ‘Levensverhalen van mensen met Korsakov’, Beekbergen, mei 2014
- Presentatie op het internationale EAPC congres (palliatieve zorg), The value of End of Live volunteering, Lleida, Spanje, juni 2014
- Nico Adriaans Stichting, lezing management ochtend, Rotterdam, augustus 2014
- Hogeschool Leiden, openingscollege Anton Constandse SPO opleiding, Leiden, september 2014
- Practice Theory conference CCC, voorzitter van een sessie, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht, september 2014
- Afscheidssymposium Ton Jorna: ‘In wetenschap van de ziel’, Geertekerk Utrecht, dagvoorzitter, september 2014
- Aveleijn, Ontmoeten in 3 panelen, reductie en mismatch, Enschede, oktober 2014
- Vivent, Kwaliteit van relaties in de zorg , lezing afscheid Ina Bravenboer, Rosmalen, oktober 2014
- COA, De rol van verbeeldingen bij het activeren van bewoners, Zandvoort, oktober 2014
- Boekpresentatie: ‘Daar doe ik het voor’, inspiratiedag VPTZ te Maarssen, oktober 2014
- GGZ Altrecht, deskundigheidsbevordering lezing zorgethiek, Zeist, oktober 2014
- CBO Kwaliteitsinstituut, Masterclass Palliatieve zorg & vrijwilligers, november 2014
- Nationaal Congres Palliatieve Zorg, Meet the expert vrijwilligerswerk, Lunteren, november 2014
- Nationaal Congres Palliatieve Zorg, VPTZ sessie over existentiële eenzaamheid & vrijwilligers, Lunteren, november 2014
- Nationaal Congres Palliatieve Zorg, Vrije presentatie: 100 brieven van vrijwilligers, Lunteren, november 2014
- Mezzo, webinar: Wat is de waarde van vrijwilligerswerk? Via internet uitgezonden, Capelle aan den IJssel, december 2014
- Boekpresentatie: Hoe word je een Bianca? 57 dagen verpleeghuiszorg. Van Kleef instituut, Rotterdam, december 2014

2013

- Jaarcongres Reliëf “liefdewerk, veel papier”. Bijdrage over zorgzaamheid, Maarn, 8 maart 2013
- Lezing medewerkers Careyn de Ark, zorgzaamheid & kwaliteit, Wateringen, 3 april 2013
- Lezing mantelzorgers Careyn Westland, Zijn is gezien worden, zorgzaamheid en reductie, Wateringen 3 april 2013
- CBO opleiding Kwaliteitsfunctionaris OKF, dagdeel over zachter aspectren van kwaliteit, 23 mei 2013
- Hogeschool Leiden, openingscollege Anton Constandse, 5 september 2013
- Scholing ‘Zorgethische vorming’ voor medewerkers van de Nico Adriaans Stichting, Rotterdam, najaar 2013
- Workshop symposium ‘Aandacht’, Netwerk Palliatieve Zorg Waterweg Noord, 15 oktober 2013
- Keynote lezing op het jaarcongres logopedisten, NVLF, 1 november 2013
- Uitgesproken column en workshop op medewerkersdag GC Levinas, 9 november 2013

2012

- Zorgzaamheid in de zorg, lezing op de Universiteit van Nijmegen bij IQ Healthcare, 9 januari 2012
- Korte presentatie Studie/film avond Stichting Presentie, 19 januari 2012
- Lezingen op het Invitational Seminar Hoogleraren Presentie, Dordrecht, 8 maart 2012
- Bijdrage aan studiemiddag Presentie, Utrecht, 9 maart 2012
- Presentie & zelfmanagement, CBO congres, Utrecht, 24 april 2012
- Lezing op afscheidssymposium Govert Bach, GGZ Arkin, Amsterdam, 24 mei 2012
- Hoorcollege online ingesproken over ‘Hoe kan ik zorgen?’,UvH & Human, juni 2012
- Lezing visie dag over ‘aandacht & presentie’. Stichting Philadelphia, Anrhem, 7 juni 2012
- Presentie en kwaliteit in de GGZ, GGz Eindhoven, alle managers, 14 juni 2012
- Aandacht & presentie, Stichting Philadelphia, Arnhem, 14 september 2012
- Presentie & Exodus. Vrijwilligerswerkvoor gedetineerden, 12 oktober 2012
- Presentie & forensische zorg. Inforsa, Amsterdam, 29 november 2012
- Van Kleef-lezing 2012: zorgzaamheid is meer dan ‘pamperen’, Rotterdam, 30 november 2012


2011

- Presentie & aandacht, lezing symposium GGZ Oost Brabant, Oss, 22 februari 2011
- Bijdrage gevorderden cursus presentie, 9 maart 2011, Utrecht
- Cursus kwalitatief interviewen, Inholland, 11 maart, 2011, Den Haag
- LESI MasterclassPresentie, bijdrage over accountability, 7 april 2011, Driebergen - Oratie ‘Zijn is gezien worden’, presentie en reductie in de zorg. Universiteit van Tilburg, 15 april 2011, Tilburg
- Interview met sprekers, Kwaliteitsdebat Zorgethiek, 28 april 2011, Utrecht
- Lezing over kwaliteit voor Zienn, organisatie voor maatschappelijke opvang, 31 mei 2011, Leeuwarden
- Presentatie over presentie voor Zozijn, organisatie voor gehandicaptenzorg,15 juni 2011, Doetinchem
- Presentie en existentiële eenzaamheid, UvH symposium, 28 september 2011, Utrecht
- Presentatie over de kracht van beelden en presentie leren, Filmfestival Presentie, 30 september 2011, Dordrecht
- Presentatie bij junior CCC over kwalitatief onderzoek en emoties, 3 okober 2011, Tilburg
- Presentatie film ‘Detlev Petry’en bespreking ervan op symposium Korsakov Kenniscentrum, 3 november 2011, Beekbergen
- ‘Zijn is gezien worden’, presentie en herstel in de GGZ. Symposium GGZ Oost Brabant, 8 november 2011, Veghel
- Bijdrage WMO werkplaats, over een kijkraam om presentie in praktijken vast te stellen, 15 november 2011, Utrecht
- ‘Zijn is gezien worden’ patiëntervaringsverhalen en kwaliteit. Symposium over patiëntervaringsverhalen, Stichting CCC, Universiteit voor Humanistiek, 18 november 2011, Utrecht
- Kwaliteit van zorg 2.0. Grip op kwaliteit, congres in de VV sector, 15 december 2011, Ede-Wageningen
- Presentie, reductie & professionaliteit. Lezing op de jaarafsluitingsbijeenkomst van Stichting Constandse, RIBW, Den Haag, 15 december 2011, Den Haag

2010

- Lezing Presentietheorie en Zorg voor mensen met Schizofrenie, Emergis. Zierikzee, 11 februari 2010
- Aftrap bijeenkomst Werkplaats Presentie & Verslavingszorg, Utrecht, 12 maart 2010
- Inleidende lezing Zorgprogramma Korsakov bijeenkomst, Dordrecht, 30 maart 2010
- Participatie Diner Pensant “Herstel in de verslavingszorg”, ‘Bouman GGZ, 31 maart 2010
- Participatie in Cortege Promotie Madeleine Timmermann, Universiteit van Tilburg, 14 april 2010
- Key note lezing over presentie op symposium Stichting Recovery Nederland, Assen, 22 april 2010
- Lezing symposium Catharina Ziekenhuis Eindhoven, “High Tech & High Touch”, 19 mei 2010
- Workshop ‘Presentie’, woningbouwvereniging Mitros, Utrecht, juni 2010.
- Lezing Presentie & intimiteit, Studiemiddag Stichting presentie, Utrecht, 24 september 2010
- Lezing over presentie voor het straatconsulaat Den Haag, 2 oktober 2010
- Lezing over het meten van Zorgzaamheid, Platform Zorgzaamheid, CZ, Tilburg, 28 oktober 2010
- Lezing over presentie en gentle teaching, International Gentle Teaching Conference, 5 april 2010, Haarlem
- Workshop over Verslavingszorg, Presentie & Herstel, Bouman GGZ congres, 5 april 2010, Rotterdam
- Interview met ervaringsdeskundige op Theory U symposium, Inholland & Arta, 10 december 2010, Amsterdam
- Voorzitter consensus bijeenkomst diagnostiek protocol Korsakov, 13 december 2010, Utrecht

2009

- Lezing ‘Logica en Liefde in de verslavingszorg, over kwaliteit van zorg. Symposium Kwaliteit Verslavingszorg, Amsterdam, 22 januari 2009
- Presentatie 'Lectoraat Verslavingszorg en Presentie benadering', scholingsbijeenkomst docenten School of Social Work, 5 februari 2009
- Presentatie 'Lectoraat Verslavingszorg en presentie benadering', Curatorium School of Social Work, INHolland Rotterdam. 26 februari 2009
- Presentatie 'Onderzoek en innovatie op het gebied van de communicatie in de zorg', (Interne) themaworkshop patiëntenperspectief iBMG, Erasmus MC. 5 maart 2009
- Presentatie afscheidssymposium Harrie Jansen: Wat is haalbaar?. 'Onderzoek en innovatie op het gebied van de behandelrelatie en doelformulering in de verslavingszorg'. Instituut voor Verslavingszonderzoek en Leefwijzen (IVO), WTC, Rotterdam
- Presentatie 'Landelijk Kennisplein Verslavingszorg', SURF Foundation, Utrecht, 12 maart 2009.
- Workshop 'Shared Decision Making', Tweede nascholing Hematologie voor Verpleegkundigen: Hematologie & ICT anno 2009, Erasmus MC, Rotterdam, 19 maart 2009.
- Bijdrage aan het debat op het Symposium voor het 33 jarig bestaan van Arta, verslavingszorginstelling, 11 mei 2009.
- Presentatie 'Landelijk Kennisplein Verslavingszorg', Minisymposium, 17 april, GGZ Nederland
- Presentatie 'Landelijk Kennisplein Verslavingszorg', 21 april, Docentenoverleg HBO verslavingskunde, GGZ Nederland
- Review of the EFTC conference about Therapeutic Communities, The Hague, World Forum, June 5 2009
- Presentatie op studiemiddag docenten Social Work, INHolland Rotterdam, Lesgeven vanuit de relatie. 11 juni 2009
- Presentatie op studiemiddag voor team ouderenzorg Altrecht. 18 augustus 2009
- Workshop 'Presentie' op Zorg voor Beter werkconferentie, Utrecht, 14 september 2009
- Presentatie over onderzoek met het Ervaren Baat instrument, Studiemiddag 'Het meten van Presentie', Utrecht, 18 september 2009
- Workshop 'Presentie' op Zorg voor Beter werkconferentie, Utrecht, 21 september 2009
- Lezing op Symposium van Hospice Issoria, Presentie en aandacht als ingang tot reflectie over ‘er zijn’ voor een ander. Leiden, 14 oktober 2009
- Lezing over Moreel Beraad en debatleider over Wilsonbekwaamheid bij Korsakov, Symposium Korsakov Kenniscentrum, 3 november 2009
- Presentatie/workshop op studiemiddag Dag Activiteiten Centra in de GGZ, Utrecht, 11 november 2009
- Lezing op symposium Forensische nazorg bij GGzE, Eindhoven 23 november 2009
- Workshop op studiedag docenten INHolland Social Work Zuid, 26 november 2009
- Studiemiddag op Hogeschool Ede, post HBO opleiding verslavingszorg, 1 december 2009
- Presentatie over communicatie in de zorg, PI platform, Erasmus Universiteit, 8 december 2009
- Expert meeting Maatschappelijke Opvang, voorzitter workshop, 11 december 2009
- Expert meeting satisfactie meten bij mensen met Korsakov, voorzitter van de middag, Korsakov Kenniscentrum, Den Haag, 15 december 2009

2008

- Lectorale rede. Kwaliteit van verslavingszorg. 7 februari 2008. INHolland Rotterdam.
- Lezing Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), Groningen, 3 april 2008
- Voorzitter expert meeting Thiamine toediening en Korsakov voor artsen, Wolfheze, 15 april 2008
- Poster presentation "Guidelines and financial incentives; a happy couple?", Intermational Forum for Quality and Safety in Health Care, Paris, 25 april 2008
- Voorzitter expert meeting psychologische benaderingen voor patiënten met Korsakov, Dordrecht, 10 juni 2008
- Presentatie voor de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling over de mogelijkheden van digitalisering bij onderwijs en blijvend leren vanuit het veld, Utrecht, 3 juni 2008
- Lezing op het symposium van de beroepsvereniging voor verslavingsartsen, Utrecht, 5 juni 2008
- Lezing op de aftrap bijeenkomt 'Werkplaats presentie & verslavingszorg', Utrecht, 27 juni 2008
- Voorzitter concept map bijeenkomst Indicatiestelling bij Persoonlijkheidsproblematiek, Utrecht, 1 juli 2008
- Presentatie bij Mainline over de meerwaarde van de presentie benadering voor veldwerk, Amsterdam, 8 juli 2008
- Presentatie voor de SVG over de presentietheorie en de verslavingszorg, Amersfoort, 4 september 2008
- Presentatie bij GGZ Nederland over de projecten van het Lectoraat Verslavingszorg, Amersfoort, 5 september 2008
- Presentatie op minisymposium Digitale Community Verslavingskunde, Amersfoort, 10 oktober 2008
- Facilitator zaalgesprek bij het symposium "Aannemelijke zorg" behorend bij oratie van Andries Baart en Frans Vosman over taciete kennis en praktische wijsheid, Universiteit van Tilburg, 24 oktober 2008
- Presentatie op het Symposium 'de onderzoekende professional in de Korsakovzorg', Rotterdam, 7 november 2008
- Presentatie over presentie benadering in de verslavingszorg, op studiedag over ketenzorg voor Bouman GGZ, GGD Rotterdam, BAVO/RNO en Delta, Rotterdam 13 november 2008
- Presentatie op bijeenkomst van de 'Werkplaats presentie & verslavingszorg', Utrecht, 20 november 2008
- Voorzitter expert meeting ‘Basisset klinische gegevens Korsakov’, Laren, 12 december 2008