CV

Opleiding

Geboren: 23 mei 1966 in Zwolle

1997: Promotie Erasmus Universiteit Rotterdam, etnografisch en klinisch psychologisch onderzoek naar druggebruikers buiten de hulpverlening in Den Haag
1988-1992: Propedeuse (cum laude) en doctoraal klinische psychologie, vrij tracé Verslavingskunde, Universiteit Utrecht
1986-1988: Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Kampen
1984-1986: Werken in een fotozaak en wereldreis
1978-1984: VWO Dalton Scholengemeenschap te Den Haag

Werkervaring

2015-heden: Bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
2013-heden: Hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
2010-2013: Bijzonder hoogleraar Presentie en GGz, Tilburg University
2009-2013: Stichting Presentie te Utrecht
2007-2012: Lector Verslavingszorg aan Hogeschool Inholland
2003-2009: Universitair Docent Kwaliteit van Zorg, Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit
1998-2002: Programmahoofd Kwaliteit van Zorg (Richtlijnen), Trimbos-instituut te Utrecht
1992-1997: AIO bij het Instituut voor Verslavingsonderzoek te Rotterdam
1990-1992: Student-assistent bij prof.dr. Wim Meeus, jeugdstudies, Universiteit Utrecht

Mijn linkedin account