Publicaties

2017

- Spekkink, A. Goossensen, A. Het werk van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Pallium, januari 2017.
- Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2017) The social-political challenges behind the wish to die in older people who consider their lives to be completed and no longer worth living. The European Journal of Social Policy.
- Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2017) Ethical uneasiness and the need for open-ended reflexivity: The case of research into older people with a wish to die. International Journal of Social Research Methodology.

2016

- Goossensen, A., J. Somsen, R. Scott and L. Pelttari (2016) Defining volunteering in hospice and palliative care in Europe: an EAPC White Paper, European Journal of Palliative Care (EJPC), 23(4), 184-191.
- Goossensen, A., M. Notenboom, A. Spekkink, C. Holtkamp. (2016) Do Not Wash your Dirty Linen in Public? Satisfaction Data and Quality of Volunteering in Hospice and Palliative Care. Palliative Medicine, 30 (6), NP1-NP401. doi: 10.1177/0269216316646056
- Wijngaarden, E.J.W., van, C.L. Leget, A. Goossensen. (2016) Disconnectedness from the here-and-now. A phenomenological perspective as a counteract on the medicalisation of death wishes in elderly people. Medicine. Health Care and Philosophy, 19(2),265-273.
- Wijngaarden, E.J.W., van, C.L. Leget, A. Goossensen. (2016) Caught between intending and doing: older people ideating on a self-chosen death. BMJ Open.
- Goossensen, A., A. Hidding, S. de Kubber, M. van der Vorst, C. Leget (2016) ‘Dorst of doodsangst’. Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase. Uitgave VPTZ Nederland.
- Goossensen, A. (2016) Naar de poëtica van de ander. De waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Oratie. Universiteit voor Humanistiek.
- Kuis, E., A. Goossensen. (2016) Evaluating care from a care ethical perspective: a pilot study. Nursing Ethics. Accepted for publication.
- Goossensen, A., L. Koopmans, P. van Oort-Borsboom, C. Leget (2016) Grasping or letting go? Reflections on 'inner space' of patiënts in palliative care. Palliative Medicine, 30 (6), NP1-NP401. doi: 10.1177/0269216316646056
- Goossensen, A., A. Hidding, S. de Kubber, M. van der Vorst, C. Leget (2016) Improving sensitivity of volunteers in palliative care for patients’ spiritual stress. Palliative Medicine, 30 (6), NP1-NP401.doi: 10.1177/0269216316646056

2015

- Wijngaarden, van, E.J.W., C.L. Leget, A. Goossensen. Caught between intending and doing: older people ideating on a self-chosen death". BMJ Open.
- Goossensen, A., L. Koopmans, P. Van Oort Borsboom (2015) ‘Toekomtspijt dat is wat ik voel’ Perspectieven van vrijwilligerswerk, deel 2. Uitgave VPTZ Nederland.
- Kuis, E., A. Goossensen (2015) Evaluation of care from a care ethical perspective: a pilot study using the emotional touchpoint method. Accepted for publication. Nursing Ethics.
- Kuis, E., Schuhmann, C., Goossensen, A. (2015) ‘Puur voor jou.’ Onderzoek naar één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers aan gedetineerden. Den Haag. Uitgave WODC, Ministerie van Justitie.
- Hooff, van den, S., A. Goossensen, C. Leget (2015) Healthcare professionals under pressure in involuntary admission processes. Nursing Philosophy. doi: 10.1111/nup.12096
- Goossensen, A. (2015) Inleiding: wat is de ziel in de zorg waard? In: Jorna, T. & Leget, C. (red.) (2015) In wetenschap van de ziel. Delft: Eburon.
- Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Ready to give up on life: the lived experience of elderly people who feel life is accomplished and no longer worth living, Social Science and Medicine, 138, 257–264 doi:10.1016/j.socscimed.2015.05.015.
- Wijngaarden, E.J. van, Leget, C.J.W., Goossensen, A. (2015). Till death do us part: the lived experience of an elderly couple who chose to end their lives by spousal self- euthanasia, The Gerontologist,epub ahead of print. doi: 10.1093/geront/gnv060.

2014

- Gerridzen, I., A. Goossensen. (2014). Korsakoff’s patients in nursing homes: characteristics, multimorbidity and high use of psychotropics. International Psychogeriatrics, 26(01), 115-121.
- Hooff, van den, S., A. Goossensen. (2014). Conflicting Conceptions of Autonomy. Experiences of Family Carers with Involuntary Admissions of their Relatives. Ethics and Social Welfare; published online 11 juli 2014. DOI:10.1080/17496535.2014.937450
- Hooff, van den, S., A. Goossensen. (2014). How to increase quality of care during coercive admission? A review of literature. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(3), 425–434. doi: 10.1111/scs.12070
- Kuis, E., A. Goossensen. (2014). Can quality of care from care ethical perspective be assessed? A review. Nursing Ethics. DOI: 10.1177/0969733013500163
- Wijngaarden, E., van, C. Leget, A. Goossensen. (2014). Elderly with the wish to die, without having a life-threatening disease. Death and dying, 69(2), 191-216.
- Kuis, E., A. Knoope, A. Goossensen. (2014). Presence as an innovation concept in care: reflections on a pilot study. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 23(2), pp. 21–37.
- Hooff, van den, S., A. Goossensen. (2014). Ethical considerations on the value of patient knowledge in long-term care. Nursing Ethics. Nursing Ethics; published online 10 juni 2014. DOI: 10.1177/0969733014534876
- Hooff van den, S.L. & Goossensen, A. (2014). Experiences of family carers during the imposition of care on relatives suffering from Korsakoff's syndrome; a qualitative study. Ethics and Social Welfare. Ethics and Social Welfare; published online 11 juli 2014. DOI:10.1080/17496535.2014.937450
- Kuis. E., A. Goossensen, J. Dijke, van, A. Baart. (2014). Self-report questionnaire for measuring presence: development and initial validation. Journal of Caring Sciences. doi: 10.1111/scs.12130
- Goossensen, A., P. Thissen. (2014). Zorg, liefde & afhankelijkheid. Franciscaans Leven. Nr. 2, 57-60.
- Goossensen, A., M. Sakkers. (2014). ‘Daar doe ik het voor.’ Ervaringen van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Uitgave VPTZ Nederland.
- Pool, D., A. Goossensen. (2014). Hoe word je een Bianca? 57 dagen in een verzorgingshuis. Utrecht: Uitgeverij de Graaff.
- Koopmans, L., P. Oort-Borsboom, P. van., A. Goossensen. (2014) ‘Toekomstspijt, dat is wat ik voel’, een fenomenologische analyse van de laatste levensfase. Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, (58/59), 96-102.
- Goossensen, A. (2014). ‘Niets worden’. Omgaan met existentiële eenzaamheid bij stervenden. Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, (58/59), 103-109.
- Goossensen, A. (2014). Inleiding op het symposium ‘In wetenschap van de ziel’. Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, (58/50), 103-109. Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, (58/59), 168-173.

2013

- Goossensen, A., J. van Dijke, A. Baart. (2013). Zorgethisch evalueren. In: Rensen, e.a. (Eds) Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein. Omlo, R., Bool, M. P. Rensen. Amsterdam: SWP.
- Goossensen, A., (red.) (2013). Schetsen van mismatch. Een zorgethische visie op evaluatieonderzoek. Utrecht: Movisie.
- Goossensen, A., A. Oude Egberink. (2013). ‘Gezien of niet?’ Verbeeldingen in de geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: De Graaff.

2012

- Manen, J. van, J. Kamphuis, A. Goossensen, R. Timman, J. Busschbach, R. Verheul. (2012). In search of patient characteristics that may guide empirically based treatment selection for personality disorder patients – A concept map approach.Journal of Personality Disorders, 26, 481-497.
- Wynia, J., Wetering B. van de, E. Zwart, G. Nieuwenhuis, A. Goossensen. (2012). Evolution of Wernicke-Korsakoff Syndrome in Self-Neglecting Alcoholics: Preliminary Results of Relation with Wernicke-Delirium and Diabetes Mellitus. The American Journal on Addictions, Volume 21, Issue 2, pages 104–110.
- Dijke, J. van & A.Goossensen. (2012). Dichter bij huis. Presentie en woningbouw. Eindrapport Mitros. Utrecht: Stichting Presentie.
- Hooff, van, S. & A. Goossensen. (2012). Patiënt of cliënt? De betekenis van aanspreektermen. Denkbeeld 24(3), 6-8.
- Goossensen, A., J. van Dijke, H. Heidinga, A. Baart. (2012). Kwaliteit 2.0; over presentie, responsiviteit, opgaven en logica’s. Sociaal Bestek, januari, 31-35.
- Goossensen, A. (2012). Presentie en existentiële eenzaamheid. In: Jorna, T. (Red.) Hoe eenzaam mag een mens zijn? Perspectieven op exitentiële eenzaamheid, Utrecht: SWP, pp 37-47.
- Beemen, L. Van., M. ten Wolde, A. Goossensen. (2012). Standaard diagnose Korsakov. Rotterdam: Korsakov Kenniscentrum.
- Wolde, M. ten, L. van Beemen, A. Goossensen (2012). Standaard Thiamine. Rotterdam: Korsakov Kenniscentrum.
- Timmermann, M., A. Tijmense, F. Wolters, A. Goossensen. (2012). ‘Is het hij of ik?’. Wilsonbekwaamheid en grenzen bij Korsakovpatiënten. Korsakov Kenniscentrum. Den Haag: Pasmans.
- Beemen, L. Van, T. Brinkman, M. Timmermann, A. Goossensen. (2012). Omgaan met agressie en Korsakov. Korsakov Kenniscentrum. Den Haag: Pasmans.
- Goossensen, A., P. Thissen. (2012). Opschonen van het zien: ouderenzorg & presentie.Denkbeeld, 24(5), 30-32.
- Goossensen, A. M. Timmermann & A. Tijmense. (2012). Wilsonbekwaamheid, grenzen en alledaagse dillemma’s. Denkbeeld, 24(6), 20-23.

2011

- Hooff van den, S., A. Goossensen. (2011). Zorgverleners in spagaat bij opname van patiënten zonder ziekte-inzicht. Tijdschrift Gezondheidszorg en Ethiek, Vol. 21, No. 4, 107-113.
- Goossensen, A. (2011).‘Zijn is gezien worden’, presentie en reductie in de zorg. Inaugurele rede, Universiteit van Tilburg.
- Dijk, J. van, H. Heidinga, A. Goossensen. (2011).Tussenrapport I presentiebeoefening in Queeckhoven. Uitgave Stichting Presentie, Utrecht.
- Dijk, J. Van, H. Heidinga, A. Goossensen. (2011).Tussenrapport II presentiebeoefening in Queeckhoven. Uitgave Stichting Presentie, Utrecht.
- Goossensen, A., A. Baart. (2011). Kwaliteit van zorg 2.0: menslievende, presente en zorgzame zorg. Kwaliteit in Zorg, 4-7.
- Knoope, A., A. Goossensen. (2011). Aandachtige betrekking; waarom het aanleren van presentie moeilijk is. Maatwerk, No. 1, 10-13.

2010

- Wijnia J.W., A Goossensen.(2010). Cerebrellarneurocognition and Korsakoff’s syndrome.An hypothesis. Medical Hypotheses, Volume 75, Issue 2 , Pages 266-268.
- Kuis, E., Knoope, A.& A. Goossensen. (2010).Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg. Journal of Social Intervention. Vol. 19, No 4, 82-99.
- Goossensen, A. (2010). Veranderen en vernieuwen in de verslavingszorg (9): Over exposure en sensitiviteit. Tijdschrift voor Verslaving, No. 2, 76-78.

2008-2009

- Goossensen, M.A., P. Zijlstra. (2008).Shared decision making in psychiatry.Patient Education and Counseling.Vol. 67, 50-56.
- Oostwoud Wijdenes, H., A. Goossensen. (2009).Evaluatie beschermend wonen voor verslaafden in Den Haag. Uitgave INHolland, Den Haag.
- Goossensen, A. (2008).Logica en liefde in de verslavingszorg: de behandelrelatie als basis voor zorgvernieuwing. Lectorale rede, hogeschool INHolland Rotterdam.
Mijn lectorale rede > Lectorale rede
- Goossensen, A. (2009). Veranderen en vernieuwen in de verslavingszorg (7): over taciete kennis. Verslaving, Vol. 5, No. 2, 79-81.
- Goossensen, A. (2009). EFTC: Eyes on the future. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, No. 11, 1028-1031. - Goossensen, A. (2009). Veranderen en vernieuwen in de verslavingszorg (8): Over behandeldoelen en appreciative inquiry. Tijdschrift voor Verslaving,No.4, 61-63.
- Zwart, E., A. Goossensen. (2009). Mensen met het syndroom van Korsakov. Denkbeeld. februari.
- Goossensen, A. (2009). Veranderen en vernieuwen in de verslavingszorg (6): over leerstijlen en contexten. Verslaving. Vol. 5, No. 11, 69-71.
- Goossensen, A. (2008). Alcohol en drugs. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. Vol. 63, No. 2, 145.

2005-2007

- Glind, I. van de, A. Goossensen.(2007). Do patients benefit from single rooms? Aliterature review.HealthPolicy.Vol.84, No. 2-32-3,153-61.
- Goossensen A., M. Koopmanschap, K. Grit, M. de Mul, X. Koolman, P. Zijlstra. (2007).Evaluatie Proeftuin Farmacie Groningen. Uitgave iBMG.
- Goossensen A., K. Arts, M. Beltman. (2007).Zorgprogramma Korsakov in het verpleeghuis: 'mij mankeert niets'. Kenniscentrum Korsakov.
- Glind, I. van de, A. Goossensen. (2007).Ziekenhuiszorg in eenbedskamers, achtergrondrapport. iBMG, Erasmus MC. Rotterdam.
- Glind, I. van de, A. Goossensen. (2007).Ziekenhuiszorg in eenbedskamers, conclusies en advies. iBMG, Erasmus MC. Rotterdam.
- Goossensen, A. (2007). Veranderen en vernieuwen in de verslavingszorg; over blauwe en witte mensen. Verslaving, Vol. 3, No. 2, 68-70.
- Goossensen, A. (2007). Veranderen en vernieuwen in de verslavingszorg; over kwaliteit van aandacht. Verslaving, Vol. 3, No. 3, 77-78.
- Goossensen, A., G. van de Glind, P.J. Carpentier, R. Wijsen, D. van Duin, S. Kooij. (2007). Herkenning en intramurale behandeling van ADHD in de verslavingszorg. Verslaving. Vol. 3, No. 4, 18-30.
- Goossensen, A. (2007). Veranderen en vernieuwen in de verslavingszorg; over de verborgen kracht van mentale modellen. Verslaving, Vol. 3, No. 4, 64-65.
- Goossensen, M.A., G. van de Glind, P.J. Carpentier, R. Wijsen, D. van Duin, J.J.S. Kooij.(2006).An intervention program for ADHD. Journal of Substance Abuse Treatment. Vol. 30, No. 3, 253-259.
- Berg, M., Y. Meijerink, M. Gras, A. Goossensen, W. Schellekens, J. Haeck, M. Kallewaard, H. Kingma.(2005). Feasibility first: Developing public performance indicators on patient safety and clinical effectiveness for Dutch hospitals. Health Policy.Vol. 75, No. 1, 59-73.
- Goossensen, A., C. van der Veen, M. van der Linden, G.Franx . (2005). Perspectief op behandeling van mensen met een angststoornis: inbreng van patiënten bij richtlijnontwikkeling. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Vol. 83, No. 3, 166-171. - Gras, M., M. van den Berg, A. Goossensen, A. van Straten. (2005). Bouwstenen voor kwaliteitsinformatie in de Geestelijke Gezondheidszorg. Uitgave ZonMw, Den Haag.
- Goossensen, A., A. van Vliet, H. de Graaf, M. Verhoeven, T. van der Haver, M. Berg, C. Burger C. (2005). Taakherschikking in de praktijk: Anders Werken in het Erasmus MC. Medisch Contact, Vol. 60, No. 19.
- Straten, A. van, A. Goossensen. (2005). Toekomstverkenning Rotterdamse Stichting Cardio Revalidatie, eindrapportage. Uitgave iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam.

2000-2004

- Franx G.C., M. van Karsbergen, A. Eland, H. Verburg, R. Grol. (2004). Implementatie van richtlijnen in de GGZ: welke (on)mogelijkheden zien hulpverleners in de praktijk?Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Vol. 5, 317-323.
- Vos, D.L. de, A. Eland, P. Harteloh, M. Berg. (2004). Dynamische richtlijnen. De mogelijkheden in de medische praktijk. Medisch Contact. Vol. 59, No. 1-2, 35-37.
- Luiten, M., A. Goossensen, P. Harteloh. (2004).Kwaliteitsprofielen van steunpunten mantelzorg in Rotterdam. Op weg naar verbetertrajecten. Uitgave iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Knaan, N., A. Goossensen, P. Harteloh. (2004).Prestatie-indicatoren voor het Astmafonds. Eindrapportage van een “Performance Management model voor astma/COPD”. Uitgave iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Goossensen, A. (2004).Reflectierapport Anders Werken in het Erasmus MC, pilot ovarium carcinoom. Uitgave iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam.
- Eland, A., G. Franx, H. Verburg. (2003). Begrippen begrepen. Onderscheid en samenhang tussen richtlijnen, protocollen en zorgprogrammas. Kwaliteit in beeld’. No. 3, 14-15.
- Berg, M., M. Gras, Y. Meijerink, A. Eland, M. Kallewaard, J. Haeck, H. Kingma (2003). Leren van cijfers. Medisch contact. Vol. 58, No. 40.
- Meijerink, Y, M. Gras , A. Eland, M. Kallewaard, J. Haeck, M. Berg, H. Kingma. (2003). Werken aan verbetering.Medisch Contact. Vol. 58, No. 40.
- Franx, G.C., J.M. Tromp, A. Eland. (2002). Evidence-based richtlijnontwikkeling en integratieve psychotherapie. In: Handboek Integratieve Psychotherapie, 12, 107 -135.
- Wamel A. van, A. Eland. (2002). Allochtone verslaafden in de verslavingszorg. In: Handboek Verslaving.
- Glind, G. van de, A. Eland, M. Janssen. (2001). ADHD en verslaving. Een literatuuronderzoek naar de samenhang tussen ADHD en verslavingsproblemen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Vol. 56, No. 6, 537-555.
- Meeuwissen, J., H. Kroon, A. Eland. (2001).Een basisprogramma voor cliënten met een dubbele diagnose. Utrecht: Trimbos-reeks 2000-14.
- Veen, C. van der, A. Wieman,A. Eland,M. van der Linde, G.C. Franx. (2001).Het perspectief van cliënten op de hulpverlening bij angststoornissen. Een inventarisatie van ervaringskennis ten behoeve van de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn angststoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut.
- Eland, A., H. Rigter. (2001).Nationale Drugmonitor (NDM). Utrecht: NDM 2001.
- Wamel, A. van, A. Eland.(2001).Buiten bereik : allochtone drugsgebruikers buiten de Hulpverlening. Utrecht: Trimbos-reeks 2001-3.
- Eland, A., G. Franx, A. Wieman. (2001).Het perspectief van cliënten op de hulpverlening bij depressie: een inventarisatie van ervaringskennis ten behoeve van een multidisciplinaire richtlijn depressie. Utrecht: Trimbos-reeks 2001-9.
- Broers, E., A. Eland. (2000).Verslaafd, allochtoon en drop-out : vroegtijdig vertrek van allochtone verslaafden uit de intramurale verslavingszorg. - Utrecht: Trimbos-reeks 2000-12.

Voor 2000

- Van Wamel, A., A. Eland A. (1999). Multicultureel interviewen. Kwalon, voorjaar 1999.
- Eland A. (1999). ADHD in de praktijk. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid. Vol. 54, No.9, 954-956.
- Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de Goor, , H.F.L. Garretsen. (1998). Profiles of heroin addicts in different treatment conditions and in the community.Journal of Psychoactive Drugs.Vol. 30,No. 1, 11-20.
- Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de Goor, H.F.L. Garretsen.(1998). Drug use career and treatment history of opiate addicts inside and outside treatment. Journal of Substance Misuse. Vol. 3, No. 1, 55-60.
- Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de Goor, H.F.L. Garretsen.(1998). Meningen van heroïnegebruikers over methadonverstrekking in Nederland. Tijdschriftvoor Alcohol, Drugs en anderePsychotropeStoffen. Vol. 22, 142-153.
- Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de, H.F.L.Garretsen.(1998).Heroin addicts in the community and in treatment compared at severity of problems and need for help. Substance Use and Misuse. Vol. 32, No. 10, 1313-1330.
- Eland-Goossensen, M.A., E.C. Vollemans, V.M. Hendriks, L.A.M. van de Goor, H.F.L. Garretsen.(1997). Applying snowball sampling among opiate addicts inside and outside the treatment system: Theoretical considerations and practice in a medium sized Dutch city. Addiction Research. Vol. 5, No. 4, 317-330.
- Eland-Goossensen, M.A., A. Hak,E.C. Vollemans.(1997).Heroin addiction careers: downward spiral or controlled descent? Contemporary Drug Problems.Vol. 24, No. 2, 293-318.
- Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de Goor,H.F.L. Garretsen, W.J. Schudel. (1997). Opiate addicts in and outside of treatment compared on psychopathology.European Addiction Research.Vol. 3, No.4, 164-172.
- Eland-Goosssensen, M.A., L.A.M. van de Goor, H.F.L. Garretsen,W.J. (1997). Schudel.Screening for psychopathology in the clinical practice.Journal of Substance Abuse Treatment, Vol. 14, No. 6, 585-591.
- Eland-Goossensen, M.A. (1997).Opiate addicts in and outside of treatment; different populations?1997, IVO-reeks 15. Dissertation.
- Eland-Goossensen, M.A., T. Hak, E.C. Vollemans(1997).Schuld en schaamte bij heroïnegebruikers. In: A. Goethals, T. Hak, P. ten Have, Kwalitatieve medische sociologie. SISWO-publicatie 396.
- Eland-Goossensen, M.A., L.A.M. van de Goor. (1996). 'In het begin kon ik het allemaal handelen'; Verslag van een onderzoek naar 327 heroïneverslaafden binnen en buiten de drugshulpverlening in Den Haag (publieksversie). Uitgave Gemeente Den Haag.
- Eland-Goossensen, M.A. (1996). Haagse heroïneverslaafden in beeld. Epidemiologisch Bulletin, Vol. 31, No. 4.
- Eland-Goossensen M.A., E.C. Vollemans, V.M. Hendriks. (1995). Heroïnegebruikers 'zonder zorg': Eerste indrukken uit een onderzoek in Den Haag. Epidemiologisch Bulletin. Vol. 31, No. 3, 17-23.
- Eland-Goossensen M.A., E.C. Vollemans, V.M. Hendriks. (1995). Verslaafden binnen en buiten de drugshulpverlening: een combinatie van klinisch en veldonderzoek. Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen. Vol. 21, No. 1, 11-21.